Maraton psaní

Jediná možnost, jak to napsat, je napsat to.

Čas do příštího maratonu:

O maratonu

Maraton psaní je tvůrčí happening a podpora spisovatelské tvorby. Skupina autorů dostane klidné, inspirativní útočiště a na velmi dlouhý čas je vystavena možnosti i nutnosti nerušeně psát. Maraton se může odehrávat třeba v galerii, ve věži nebo v tiché kavárně. Obvykle zabere celý den, může být ale i kratší, třeba tříhodinový.

Nejde o soutěž nebo závod. Každý pracuje na svých dílech, jak odpovídá jeho stylu práce, tak dlouho, jak dokáže.

Maraton mívá prostor vyhrazený jen pro psaní – tady je slyšet jen klapání kláves a škrabání propisek po papíru. V dalším, odděleném prostoru probíhají vedlejší aktivity – čtou se ukázky, vaří se káva, seznamujeme se, hraje hudba a tak podobně… (A co když není k dispozici oddělený prostor? Hm, to je mi otázka!)

Respekt k psaní druhých je zásadou a čestnou povinností každého maratonce.

Kouzlo Maratonu: atmosféra nasycená tvořivostí. Jsme tu jen my se svým psaním, žádná rodina, zaměstnání, televize, internet, neuklizený byt a jiní nepřátelé psaní. Obklopují nás jen další pisálci zaměření své dílo. Činorodost, zaměření. Konečně můžeme psát soustředěně a soustavně. Naplňuje se tak jeden ze základních předpokladů pro to, aby nějaké literární dílo vůbec vzniklo.

Pro zkušeného autora může být Maraton svátkem – konečně čas jen pro svou lásku! Pro jiné může jít o možnost zažít, jaké to vlastně je – skutečně jen psát. Každý účastník si prožije Maraton psaní po svém. Pro všechny je příležitostí napsat co nejvíce a pořádně se svým psaním pohnout.

Program Maratonu není jenom psaní. Podle možností se program Maratonu rozšiřuje např. o výstavu. Část z celkového času (většinou závěr, popř. i poledne) je vyhrazena čtení ukázek toho, co se podařilo vytvořit. Čtou autoři textů. Účast na čtení není povinná – komu se zrovna daří psaní, měl by psát dál. Kdo se na čtení necítí, může jen poslouchat nebo dělat něco jiného. Přečtené ukázky nejsou kritizovány ani chváleny, smyslem čtení je potvrzení tvorby a vzájemné podněcování („Dokázali jsme to!“).

Maratony psaní pořádá Zdeněk Král, autor dalších projektů na podporu tvořivosti – Příběhy na padesát slov, Twitteropsaní, aj.